Výkonný manažment

Odbornosť a profesionalita

Tím Slovenského farmárskeho, družstva je zložený z odborníkov na riadenie poľnohospodárskych podnikov, zahŕňajúc oblasť financií, obchodu i výroby.

 

Priestor na uplatnenie poskytujeme i mladým talentom, nevyhnutným pre pozitívnu budúcnosť slovenského poľnohospodárstva.

 

Pre zapojenie do tímu nás kontaktujte tu.

František Podhányi

Generálny riaditeľ

frantisek.podhanyi@slovenskefarmarske.sk

Marián Haverlík

Finančný riaditeľ

marian.haverlik@slovenskefarmarske.sk

Tomáš Keresztúri

Obchodný riaditeľ

tomas.kereszturi@slovenskefarmarske.sk

Zuzana Klímová

Riaditeľ akvizičného oddelenia

zuzana.klimova@slovenskefarmarske.sk

Zuzana Tiliščáková

Riaditeľ právneho oddelenia

zuzana.tiliscakova@slovenskefarmarske.sk

Lucia Englartová

Manažér správy pôdneho fondu

lucia.englartova@slovenskefarmarske.sk

Eva Sadovská

Marketingový manažér

eva.sadovska@slovenskefarmarske.sk

Rastislav Dubina

Manažér vnútornej správy

rastislav.dubina@slovenskefarmarske.sk

Juraj Béreš

Hlavný agronóm

juraj.beres@slovenskefarmarske.sk

Jozef Mlynarčík

Výrobný manažér pre oblasť Považie

jozef.mlynarcik@slovenskefarmarske.sk

Rastislav Kopko

Finančný manažér pre oblasť Považie

rastislav.kopko@slovenskefarmarske.sk

Vladimír Volečko, ml.

Výrobný manažér pre oblasť Myjavsko – Záhorsko

vladimir.volecko.ml@slovenskefarmarske.sk

Marek Uhlíř

Finančný manažér pre oblasť Myjavsko – Záhorsko

marek.uhlir@slovenskefarmarske.sk

Juraj Petruš

Výrobný manažér pre oblasť Stred

juraj.petrus@slovenskefarmarske.sk

Marek Vízy

Finančný manažér pre oblasť Stred

marek.vizy@slovenskefarmarske.sk

Maroš Kminiak

Výrobný manažér pre oblasť Severo-východ

maros.kminiak@slovenskefarmarske.sk

Anton Repovský

Finančný manažér pre oblasť Severo-východ

anton.repovsky@slovenskefarmarske.sk