Predstavenstvo

Odbornosť a profesionalita

Tím Slovenského farmárskeho, družstva je zložený z odborníkov na riadenie poľnohospodárskych podnikov, zahŕňajúc oblasť financií, obchodu i výroby.

 

Priestor na uplatnenie poskytujeme i mladým talentom, nevyhnutným pre pozitívnu budúcnosť slovenského poľnohospodárstva.

 

Pre zapojenie do tímu nás kontaktujte tu.

Marián Haverlík

Podpredseda predstavenstva

marian.haverlik@slovenskefarmarske.sk

František Podhányi

Predseda predstavenstva

frantisek.podhanyi@slovenskefarmarske.sk

Maroš Kminiak

Člen predstavenstva

maros.kminiak@slovenskefarmarske.sk

Juraj Petruš

Člen predstavenstva

juraj.petrus@slovenskefarmarske.sk

Tomáš Keresztúri

Člen predstavenstva

tomas.kereszturi@slovenskefarmarske.sk

Daniela Pápaiová

Člen predstavenstva

daniela.papaiova@slovenskefarmarske.sk